Gyakori kérdések

Mit tartalmaz a havidíj?

A könyvelésen és a bevallások elkészítésén túl adótanácsadással és személyes konzultációval állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Hogyan tudjuk átadni a számlákat?

A könyveléshez az anyagokat átadhatja személyesen, postán, vagy megállapodástól függően mi elmegyünk érte.

Milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie egy válalkozásnak?

A cégalapítást követő 90 napon belül a vállalkozás vezetője köteles elkészíteni a vállalkozás szabályzatait és iratmintáit. számviteli politika iratkzelési szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat

Mikor érhetjük el Ön öket?

Hétfőtől péntekig munkaidőben, ill. előre egyeztetett időpontban délután, este és hétvégén is a partnereink rendelkezésére állunk.

Mennyi az egyéni vállalkozás könyvelésének havi díja?

Az árbevétel és a számlák mennyiségének függvénye is, de általában 8.000 ft/ hó

Belföldi összesitő számlajelentés tartalma

2017.01.11.

Újabb adminisztrációs teher növekedés a könyvelőknek, itt a belföldi összesitő számlajelentés új kötelező alkalmazása.

Belföldi összesitő számlajelentés tartalma

Már 2013. óta alkalmazzuk az általános forgalmi adóbevallásban a belföldi összesítő jelentést.

A bevezetésekor (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, továbbiakban: Art. alapján) az Áfa alanyoknak azon belföldi ügyletekhez kapcsolódóan kiállított számlákról kellett adatot szolgáltatniuk, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot elérte, vagy meghaladta (Art. 31/B. §). Ezt az értékhatárt 2015-től 1 000 000 forintra csökkentették, amit az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján elfogadott 2016. évi LXVI. törvénnyel, 2017. január 1-jétől tovább csökkentett 100 000 forintra.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele, illetve termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén kiállított számlák vonatkozásában kell alkalmazni. Mind a kiállított, mind a befogadott számlák tekintetében a következő adatokat kell szerepeltetni a xx65M jelű kötegelt nyomtatványban:

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany, illetve a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő általános forgalmiadó-alany adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét,

  • a számla sorszámát,

  • a teljesítés dátumát,

  • az általános forgalmi adó alapját,

  • az általános forgalmi adó összegét.

Fentiekből is látszik, hogy egyre inkább szükséges a megfelelő könyvelési program, amely ezeket az adatokat a számlák lekönyvelése után azonnal generálja is az áfa bevallásba.

A 2017. január 1-jétől érvényes szabályok alapján tehát már azokat a számlákat is le kell jelenteni, amelyekben az áfa értéke eléri, vagy meghaladja a 100 000 forintot. Szerencsére a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása során kiállított számlák vonatkozásában létezik egy mentesítési lehetőség. „Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít” (Art. 31/B. §. 2a bekezdés). Ez az új szabályozás lényegében az online pénztárgéphez hasonló rálátást fog biztosítani az adóhatóság részére az online számlázóprogramokkal kiállított számlák esetén. Vagyis, ha a vállalkozás olyan számlázóprogrammal állít ki számlát, amely az adóhatósággal online kapcsolatban áll, akkor azok adatai szinte azonnal a NAV rendelkezésére állnak. Így persze feleslegessé válik az adatszolgáltatás az összesítő jelentés vonatkozásában ezekről a számlákról. Természetesen továbbra is lehetőség nyílik nyomdai úton előállított számlatömbből kiállítani a termék értékesítéséről és a szolgáltatás nyújtásáról a számlát, viszont ezekről mindenképp adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé, ha a kibocsátott számlában a másik adóalany felé áthárított általános forgalmi adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

 

A levonható általános forgalmi adót tartalmazó, termék beszerzéséről és szolgáltatás igénybe vételéről szóló, befogadott számlák tekintetében viszont megmarad a kötelező adatszolgáltatás 2017. január 1-jétől, akár nyomdai úton, akár számlázó programmal történt a számla kibocsátása, amennyiben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

vissza

Hozzászólások